Oudercomité

Het oudercomité is een groep van mensen die samengesteld is uit ouders waarvan de kinderen op deze school zitten. In een ideale wereld zou er minstens één ouder van iedere klas afgevaardigd moeten zijn in het oudercomité. Enkel op deze manier krijg je een volledig gedragen groep waarin zeker ieders belangen aan bod zullen komen. De functie van een oudercomité is meerledig.

Op de eerste plaats zijn wij als groep een brug tussen de ouders enerzijds en de directie en leerkrachten anderzijds. Wij komen op regelmatige tijdstippen samen. Op deze manier kunnen we eventueel makkelijk communiceren indien er ergens problemen zouden ontstaan.

Langs de andere kant is het oudercomité een ondersteunende groep. Deze groep zorgt ervoor dat bij de verscheidene evenementen die de school organiseert er steeds voldoende mensen zijn om te helpen. Denk maar eens aan de steakdag, het schoolfeest, het grootouderfeest...

De derde poot van ons oudercomité is een soort van groep die zelf ook evenementen organiseert. Doordat wij de school maximaal helpen, worden onze initiatieven ook vaak gesteund door diverse leerkrachten. (Laten we zeggen: wij helpen hun en omgekeerd.)

Alle middelen die wij als oudercomité bijeen halen door de organisatie van verschillende evenementen (kienavond, hap&stap, heksenwandeling, pastadag) worden enkel en alleen gebruikt om samen met de school te investeren in een leukere en toffere schooOC fbl.

Wij nemen deze beslissingen in samenwerking met de school, omdat de aangekochte of geïnstalleerde dingen moeten beantwoorden aan strenge normen. Onze spaarpot is verre van groot genoeg om altijd alles alleen te kunnen dragen! In het begin van een schooljaar kijken we samen met de directie, de leerkrachten en de leerlingenraad naar wat ze eigenlijk zouden willen krijgen. Vaak checken we de haalbaarheid en gaan we over naar de realisatie hiervan. Als je eens rondkijkt op school zie je een heel aantal dingen die mede door het oudercomité gebeurd zijn. (lummelhoekje, hinkelparcours, de kleurrijke tafeltjes, de banken en bloembakken uit gerecycleerd materiaal, de verfraaiing van het speeltuintje en waarschijnlijk nog vele andere dingetjes...)

Als oudercomité proberen we zeker om één keer per maand te vergaderen in de school. Er is telkens één leerkracht samen met de directeur aanwezig. We trachten een vergadering ook steeds zo kort mogelijk te houden (maximum twee uur). Natuurlijk kan het wel eens voorkomen dat we extra moeten bijeenkomen als we een evenement organiseren.

Kan jij je een keertje per maand vrijmaken, wil je meer weten over alles wat er in de school gebeurt, twijfel dan niet en contacteer ons dan op oc.stjan@gmail.com. Wij kijken alvast uit om nieuwe, enthousiaste mensen te kunnen verwelkomen. Hoe meer handjes, hoe lichter het werk! Je mag natuurlijk ook steeds langskomen op een van de volgende vergaderingen.